Skip to Content
Pronombres - el 5 de noviembre del 5 de diciembre
ENRIQUE LES ENSENARA (Enrique will teach you!)
El el 23 de septiembre del 27 - Pronombres Directos!
El 30 de septiembre del 4 de octubre- Indirect object pronouns
El 7 de de 9 de octubre